• -گیره و قطعات قلم با طلا آبکاری شده است.
  • – بدنه قلم طلا آبکاری شده است.
  • -نقوش روی بدنه باظرافتی مثال زدنی روی بدنه قلم نقش بسته است وبا پولیش استادانه جلاوجلوه ای خاص به قلم داده است.
  • – گیره قلم و مقطع بالای قلم منقوش به نشان پیر کاردن می باشد.

بر اساس 0 ​​بازبینی

0.0 مجموعا
0
0
0
0
0

تنها افرادی که این محصول را خریداری نموده میتواننده نظر بدهند

هنوز هیچ نقدی نشده است.